Loading...

Hakkımızda

MAS Hasar Danışmanlığı

İş kazası, çalışan kişinin(işçi), patron emrinde, iş yeri alanı içinde, ölüme ve beden bütünlüğünün bozulmasına sebep olan kazaların tümü olarak tanımlanmaktadır. Bu kazalar beden bütünlüğünün ruhen yahut bedeniyle bozulmasını kapsamaktadır.

Çalışanın, iş kazaları tazminatı talebinde bulunabilmesi için yaşanan kazanın belli kıstaslara sahip olması gereklidir.

İş Kazası Talebinde Bulunmak İçin Gerekli Kriterler

Bu kriterler,
Çalışmanın, patron yönünden yürütülmekte olan bir iş sırasında kaza yaşanması
Kazanın işletme sınırları içinde gerçekleşmesi
Emzikli bayan sigortalının süt vermesi için ayrılan vakitlerde kaza gerçekleşmesiSigortalı çalışanın işverenin isteği ile başka bir vazife yerine gönderilmesi durumunda yaşanan kazalar İşverenin sigortalıyı başka bir çalışma yerine, iş yeri yönünden tahsis edilen bir vasıtayla gönderilmesi sırasında yaşanan kazalar şeklinde belirtilmektedir.

İşçinin, iş kazası teminatı talebinde bulunabilmesi için kazanın iş yerinde gerçekleşmiş olması yeterli bir sebeptir. Bu sebebin beraberinde çalışanın sigortalı olması ve vakanın patron yönünden verilen bir vazife sırasında gerçekleşmesi, kaza ve yaşanan bedensel ve ruhsal sonucun bağının olması incelenen sebepler arasında yer almaktadır.

Copyright © MAS Hasar Danışmanlık ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.